INFRA

Grondverzet

Grondverzet omvat alle werkzaamheden waarbij zand of aarde wordt uitgegraven of verplaatst, zoals ophoging, uitgraving of aanvulling van grond. Ons team kan naast jarenlange ervaring ook rekenen op de juiste mensen en machines. Wij hebben alles in huis om uw project te ontwerpen, begroten en uit te voeren. U kunt ook bij ons terecht voor advies omtrent afvoermogelijkheden van grond op basis van de grondcodes die werden bepaald uit grondanalyse en labotesten. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met erkende organisaties voor gewaarborgd grondverzet zoals Grondbank en Grondwijzer. 

Afbraakwerken

Sloop- en afbraakwerken van particuliere huizen tot industriële panden behoren ook tot onze kernactiviteiten. Vertrouw op Bosschaert om uw afbraakwerken veilig en efficiënt uit te voeren. Onze kranen zijn uitgerust met specifieke hulpwerktuigen als breekhamers, sorteergrijpers en betonscharen & onze ervaren ploegen zijn in het bezit van de nodige opleidingen en certificaten. We voeren het afval weg met eigen transport. Asbestmaterialen worden goed verpakt en zo snel mogelijk afgevoerd naar een geregistreerde asbestinzamelaar. 

Parking & Riolering

Zoekt u een aannemer voor de aanleg van een parking of riolering? Dan bent u hier aan het goede adres! Wij voeren aannemingen uit op zowel openbaar als privédomein. Een parking moet netjes en stevig gebouwd zijn, met oog op langetermijngebruik. Wij adviseren u graag over de juiste materialen. Onze rioleringswerken omvatten o.a. het plaatsen van regenwaterputten, de aanleg van rioleringsbuizen in PVC, PE en beton, het installeren van bufferbekkens, ... Wij nemen u alles uit handen en voorzien ook de bijhorende afwerking zoals asfalt, belijningen, fietsrekken, ... Bosschaert voert op regelmatige basis werken uit voor de supermarktketens Aldi en Lidl. Wij kunnen steeds flexibel inspelen op de vraag van de klant. 

Grondstabilisatie

Niet alle gronden zijn van nature geschikt om op te bouwen. Daarom kiezen we vaak voor grondstabilisatie met kalk of cement. Klei- en leemgronden kunnen bijvoorbeeld worden verbeterd door het bestrooien en infrezen met kalk. Dit wordt voornamelijk toegepast bij funderingen voor parkings en rijwegen, terreinaanleg voor bouwprojecten en ophogingswerken. Zanderige gronden kunnen perfect gestabiliseerd worden met cement. Grondstabilisatie heeft twee grote voordelen. Het draagvermogen van minderwaardige grondsoorten wordt hierdoor aanzienlijk opgewaardeerd. Daarnaast vermijdt u ook de kosten van dure grondafvoer en aankoop van aanvulmaterialen als vervanging van de oorspronkelijke grond. 

Wegenwerken

Voor de meeste wegtoepassingen wordt gebruikgemaakt van asfalt. Asfalt bestaat uit mineraalaggregaat (zand en grind) en een bindmiddel, de bitumen. Deze eigenschap biedt vele voordelen: asfalt is een relatief goedkoop materiaal, vraagt weinig onderhoud en biedt een grote weerstand. Bosschaert legt ook verhardingen aan in beton of (waterdoorlatende) klinkers. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden voor uw project. Wij kunnen u helpen bij het aanleggen of herstellen van wegen, voetpaden, fietspaden, ...