Aannemingen

Grondverzet

Het team van Bosschaert NV heeft jarenlange ervaring opgebouwd in grondverzet en heeft geïnvesteerd in mensen en machines om uw project te ontwerpen, begroten en uit te voeren. 

  • Terreinontwerp voor ophoging, uitgraving, aanvulling van grond
  • Optimalisering van hergebruik van grond op het eigen terrein 
  • Advies voor afvoermogelijkheden van grond naargelang de grondcodes die werden bepaald uit grondanalyse en labotesten, in nauwe samenwerking met erkende organisaties voor gewaarborgd grondverzet zoals Grondbank en Grondwijzer

Ons bedrijf heeft geïnvesteerd in graafmachines tot 32 ton en bull dozers, telkens uitgerust met gps sturing en mogelijkheden om complexe digitale terreinmodellen met grote nauwkeurigheid efficiënt tot uitvoering te brengen. Afhankelijk van de noden tot vervoer van grond van en naar het project kan heel flexibel ingespeeld worden met de eigen vloot vrachtwagens met aandrijvingen voor gebruik op de werf en nuttige laadvermogens tussen 10 en 30 ton. 

Afbraakwerken

Bosschaert Aannemingen heeft expertise in kleine en middelgrote afbraakwerken. Wij nemen werken aan van afbraak van particuliere huizen tot industriële gebouwen. Onze ervaren ploegen en kraanmannen hebben de nodige opleiding en certificaten om de afbraakwerken veilig en efficiënt uit te voeren. Ons bedrijf heeft eveneens een erkenning voor asbestverwijdering. 

Onze kranen voor afbraakwerken zijn uitgerust met specifieke hulpwerktuigen als breekhamers, sorteergrijpers en betonscharen.  

Afvoer van sloopmaterialen wordt intern gecoördineerd met eigen transport. Asbestmaterialen worden zo snel mogelijk afgevoerd in daartoe voorziene recipiënten naar een vergunde inrichting. 

Parking & Riolering

We voorzien op diverse werven de aanleg van parkings en rioleringen. Dit gaat over het plaatsen van regenwaterputten, rioleringsbuizen in PVC-PE-Gres en beton, bufferbekkens... tot de afwerking van het asfalt met daarbijhorende belijningen, fietsrekken,...

Bosschaert Aannemingen voert op regelmatige basis projecten uit voor Aldi en Lidl en speelt flexibel in op de vraag van de klant.

Grondstabilisatie

Grondstabilisatie met kalk of cement wordt frequent toegepast in onze projecten. 

Klei- en leemgronden kunnen worden verbeterd worden door het bestrooien en infrezen met kalk. Dit wordt voornamelijk toegepast voor de verbetering van funderingen voor parkings en rijwegen, terreinaanleg voor bouwprojecten, ophogingswerken, etc. Minderwaardige grondsoorten worden hierdoor opgewaardeerd met verhoging van het draagvermogen en verbetering van de verdichtbaarheid. Hiermee kan ook de kost vermeden worden van dure grondafvoer en vervanging door andere aanvulmaterialen.  

Cementstabilisatie wordt toegepast ter verbetering van zanderige gronden, aanvulzand en steenslagfunderingen. 

Wegeniswerken

Asfalt bestaat uit mineraalaggregaat (zand en grind) en een bindmiddel, de bitumen. Voor verschillende toepassingen zijn verschillende mengsels mogelijk. Er wordt bij wegtoepassingen onderscheid gemaakt tussen onder-, tussen- en toplagen. De onderlagen verzorgen de krachtoverdracht op de ondergrond. De toplaag heeft als belangrijkste functie het leveren van de juiste rij-eigenschappen, zoals vlakheid, stroefheid, zichtbaarheid en waterafvoer.